Animerad film för Jönköpings framtid

CCJ fick det spännande uppdraget att berätta för Jönköpingsborna varför kommunen nu tar fram en ny översiktsplan. Resultatet blev en två minuter lång animerad film, som på ett lättsamt sätt beskriver vad en översiktsplan är och inbjuder till delaktighet i det pågående arbetet.

Övergripande fysisk planering kan uppfattas som stelt och byråkratiskt. Men i själva verket handlar det om vardagsnära saker som bostäder, skolor, busshållplatser och naturområden. Titta på filmen så förstår du vad vi menar! 

Vi stod för idé, framtagning av manus, illustrationer och animationer, och har också tagit fram symbolbilder för att beskriva de olika delarna i planstrategin. Hela processen med kommunens nya översiktsplan kan följas på jonkoping.se

planstrategieröversiktsbild

oversiktsplanbefolkningsmangd

allt_man_behover

lycklig_krasch