KRAFT, SNABBHET OCH PRECISION GER UNGDOMAR OANADE MÖJLIGHETER

Hydraulik och pneumatik finns inom många områden. Företagen i branschen har ett gemensamt problem; de har svårt att rekrytera personal.

Branschorganisationen Hydraulik- och Pneumatikförening – HPF – tog hjälp av CCJ för att få fler ungdomar att välja teknik i allmänhet och hydraulik/pneumatik i synnerhet.

Efter intervjuer med studievägledare, ungdomar och branschföreträdare formade vi ett budskap som talar rätt språk till målgruppen.

Vi tog fasta på att hydraulik och pneumatik genererar kraft, snabbhet och precision. Och att branschen erbjuder oanade möjligheter. Hydraul- och pneumatikkolvar applicerades som ”tatueringar” på ungdomar i olika situationer. Detta för att symboliskt illustrera och vilka oanade möjligheter man kan uppnå.

För att nå målgruppen har vi gjort en särskild hemsida med information om vilka möjligheter som finns. Här finns tips om utbildningsvägar och länkar till branschens företag.

Via annonsering på Facebook styr vi informationen rakt på målgruppen. Dessutom har vi tagit fram utställningsmaterial att användas på skolmässor och liknande.