Stoppa pressarna

Vi kan journalistik och layout. Vi har gjort, och gör, massor av tidningar för kunder i olika branscher och med skiftande behov. Vi är gärna med från första idé och diskuterar innehåll och syfte. Vi kan sedan ta ansvar hela vägen till färdigt tryck och utskick. Tidningen kan vara tryckt på papper eller digital i någon form. Rådgör gärna med oss för den bästa lösningen.

Din tidning kan ha olika syften:
– Kundtidning som stärker relationerna och bygger lojalitet. Den visar din omtanke och ger tips till kunderna. Syftet är givetvis att öka försäljningen och samtidigt stärka varumärket.
– Personaltidning som informerar och entusiasmerar internt.
– Återförsäljartidning som stöder, informerar och inspirerar återförsäljarna.
– Opinionsbildare som får politiker och övriga beslutsfattare att förstå ditt budskap och agera därefter.

Några exempel:
Svepnytt för branschorganisationen SVEP skickas bl a till alla riksdagsmän och till alla energirådgivare.
Precision för Internordic, teknisk information direkt till målgruppen.
Träcentrum i Nässjö propagerar för trä och dess oändliga möjligheter.