“Rent samvete. Goda kunskaper. Stort engagemang.”

Detta innebär att vi följer relevanta lagkrav och har en medveten strävan i den dagliga verksamheten, och ständigt, att effektivisera och minska förbrukningen av naturresurser, välja miljövänliga alternativ, påverka våra kunder och leverantörer samt i största möjliga mån ta hand om vårt avfall så att det kan ingå i olika kretslopp.

2013 04 11
Tomas Carlström, VD
Jonas Törnblad Sandell, Miljöansvarig